phục vụ

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên pha chế, phục vụ, thu ngân…

Việc tuyển dụng nhân viên quản lý, pha chế, phục vụ, thu ngân,...trong quán cafe quyết định đến 80% việc quán cafe